Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi (DISEC)

“Where the time is worth fighting for.”

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi (DISEC)

Genel Kurul (General Assembly), 1946’da kurulan Birleşmiş Milletlerin altı temel organından biridir. Silahsızlanma ve uluslararası güvenlik Komitesi(DISEC) 1993 yılında Genel Kurul’un (General Assembly) ilk Komitesi olarak kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Bölüm IV, Madde 11 DISEC’in rolünü uluslararası barış ve güvenliğin korunması olarak özetliyor. Bu nedenle, DISEC silahsızlanma ile ilgili küresel zorluklardan sorumludur ve uluslararası güvenlik yönetiminde toplumu etkileyen sorunları yönetir.

Agenda Item

a. Orta menzilli nükleer füzeler antlaşmasınin akıbeti ve yapılan füze denemeleri
i. Nükleer başlıkların sınırlandırılması
ii.Kontrolsüz silahlanma

b. Nükleer santraller ve ortaya çıkan nükleer atıkların güvenliği

USG: Bünyamin DURMAZ